Hướng dẫn cấu hình DHCP

Thảo luận trong 'Góc Linux' bắt đầu bởi admin, Thg 11 24, 2012.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  GIT – DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol: Giao thức Cấu hình Host Động DHCP được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IP bằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho khách hàng khi họ vào mạng.

  DHCP tập trung việc quản lý địa chỉ IP ở các máy tính trung tâm chạy chương trình DHCP. Mặc dù có thể gán địa chỉ IP vĩnh viễn cho bất cứ máy tính nào trên mạng, DHCP cho phép gán tự động. Để khách có thể nhận địa chỉ IP từ máy chủ DHCP, bạn khai báo cấu hình để khách “nhận địa chỉ tự động từ một máy chủ”. Tùy chọn nầy xuất hiện trong vùng khai báo cấu hình TCP/IP của đa số hệ điều hành. Một khi tùy chọn nầy được thiết lập, khách có thể “thuê” một địa chỉ IP từ máy chủ DHCP bất cứ lúc nào. Phải có ít nhất một máy chủ DHCP trên mạng. Sau khi cài đặt DHCP, bạn tạo một phạm vi DHCP (scope), là vùng chứa các địa chỉ IP trên máy chủ, và máy chủ cung cấp địa chỉ IP trong vùng này.
  DHCP là một thuận lới rất lớn đối với người điều hành mạng. Nó làm yên tâm về các vấn đề cố hữu phát sinh khi phải khai báo cấu hình thủ công. Hãy xem bảng so sánh dưới đây để biết DHCP làm nhẹ bớt công việc như thế nào:
  Không có DHCP: Khi cấu hình thủ công, bạn phải gán địa chỉ cho mọi máy trạm trên mạng. Người dùng phải gọi đến bạn để biết địa chỉ IP vì bạn không muốn phụ thuộc vào họ để cấu hình địa chỉ IP. Cấu hình nhiều địa chỉ IP có khả năng dẫn đến lỗi, rất khó theo dõi và sẽ dẫn đến lỗi truyền thông trên mạng. Cuối cùng bạn sẽ hết địa chỉ IP đối với mạng con nào đó hoặc đối với toàn mạng nếu bạn không quản lý cẩn thận các địa chỉ IP đã cấp phát. Bạn phải thay đổi địa chỉ IP ở máy trạm nếu nó chuyển sang mạng con khác. Người dùng di động đi từ nơi nầy đến nơi khác, có nhu cầu thay đổi địa chỉ IP nếu họ nối với mạng con khác trên mạng.
  Có DHCP: Máy chủ DHCP tự động cho người dùng thuê địa chỉ IP khi họ vào mạng. Bạn chỉ cần đặc tả phạm vi các địa chỉ có thể cho thuê tại máy chủ DHCP. Bạn sẽ không bị ai quấy rầy về nhu cầu biết địa chỉ IP.
  DHCP tự động quản lý các địa chỉ IP và loại bỏ được các lỗi có thể làm mất liên lạc. Nó tự động gán lại các địa chỉ chưa được sử dụng. DHCP cho thuê địa chỉ trong một khoảng thời gian, có nghĩa là những địa chỉ nầy sẽ còn dùng được cho các hệ thống khác. Bạn hiếm khi bị hết địa chỉ. DHCP tự động gán địa chỉ IP thích hợp với mạng con chứa máy trạm nầy. Cũng vậy, DHCP tự động gán địa chỉ cho người dùng di động tại mạng con họ kết nối.
  Trình tự thuê Địa chỉ IP DHCP là một giao thức Internet có nguồn gốc ở BOOTP (bootstrap protocol), được dùng để cấu hình các trạm không đĩa. DHCP khai thác ưu điểm của giao thức truyền tin và các kỹ thuật khai báo cấu hình được định nghĩa trong BOOTP, trong đó có khả năng gán địa chỉ. Sự tương tự nầy cũng cho phép các bộ định tuyến hiện nay chuyển tiếp các thông điệp BOOTP giữa các mạng con cũng có thể chuyển tiếp các thông điệp DHCP. Vì thế, máy chủ DHCP có thể đánh địa chỉ IP cho nhiều mạng con.
  Quá trình đạt được địa chỉ IP được mô tả dưới đây:
  Bước 1: Máy trạm khởi động với “địa chỉ IP rỗng” cho phép liên lạc với máy chủ DHCP bằng giao thức TCP/IP. Nó chuẩn bị một thông điệp chứa địa chỉ MAC (ví dụ địa chỉ của card Ethernet) và tên máy tính. Thông điệp nầy có thể chứa địa chỉ IP trước đây đã thuê. Máy trạm phát tán liên tục thông điệp nầy lên mạng cho đến khi nhận được phản hồi từ máy chủ.
  Bước 2: Mọi máy chủ DHCP có thể nhận thông điệp và chuẩn bị địa chỉ IP cho máy trạm. Nếu máy chủ có cấu hình hợp lệ cho máy trạm, nó chuẩn bị thông điệp “chào hàng” chứa địa chỉ MAC của khách, địa chỉ IP “chào hàng”, mặt nạ mạng con (subnet mask), địa chỉ IP của máy chủ và thời gian cho thuê. Địa chỉ “chào hàng” được đánh dấu là “reserve” (để dành). Máy chủ DHCP phát tán thông điệp chào hàng nầy lên mạng.
  Bước 3: Khi khách nhận thông điệp chào hàng và chấp nhận một trong các địa chỉ IP, máy trạm phát tán thông điệp nầy để khẳng định nó đã chấp nhận địa chỉ IP và từ máy chủ DHCP nào.
  Bước 4: Cuối cùng, máy chủ DHCP khẳng định toàn bộ sự việc với máy trạm. Để ý rằng lúc đầu máy trạm phát tán yêu cầu về địa chỉ IP lên mạng, nghĩa là mọi máy chủ DHCP đều có thể nhận thông điệp nầy. Do đó, có thể có nhiều hơn một máy chủ DHCP tìm cách cho thuê địa chỉ IP bằng cách gởi thông điệp chào hàng. Máy trạm chỉ chấp nhận một thông điệp chào hàng, sau đó phát tán thông điệp khẳng định lên mạng. Vì thông điệp nầy được phát tán, tất cả máy chủ DHCP có thể nhận được nó. Thông điệp chứa địa chỉ IP của máy chủ DHCP vừa cho thuê, vì thế các máy chủ DHCP khác rút lại thông điệp chào hàng của mình và hoàn trả địa chỉ IP vào vùng địa chỉ, để dành cho khách hàng khác.
  1. Thành phần của một DHCP server bao gồm bốn mục chính sau :

  Options: Dùng để cung cấp các yếu tố cho phía client như địa chỉ IP, địa chỉ subnet mask, địa chỉ Gateway, địa chỉ DNS .v.v…
  Scope: Một đoạn địa chỉ được quy định trước trên DHCP server mà chúng ta sẽ dùng để gán cho các máy client.
  Reservation: Là những đoạn địa chỉ dùng để “để dành” trong một scope mà chúng ta đã quy định ở trên.
  Lease: Thời gian “cho thuê” địa chỉ IP đối với mỗi client.
  2. Cài đặt:
  Để sử dụng được dịch vụ DHCP này, bạn phải cài đặt vào hệ thống thông thường bằng gói dịch vụ có sẵn trên đĩa CD có phần đuôi mở rộng là .rpm, ngoài ra chúng ta có thể cài đặt package ở dạng source code và tải gói này về từ trang web của GNU. Quá trình cài đặt bao gồm những bước sau đây :
  Ở dạng phần đuôi mở rộng là .rpm, ta chạy lệnh:
  rpm –ivh dhcp-*.rpm
  Cài từ internet ( yum )
  yum install dhcpd
  Ở dạng source code, ta biên dịch như sau :
  tar –xzvf dhcp-*.tar.gz
  cd dhcp-*
  ./configure
  make
  make install
  Sau khi hoàn tất xong quá trình cài đặt, kế tiếp chúng ta sẽ cấu hình để dịch vụ này có thể hoạt động theo ý muốn của chúng ta bằng cách tạo và sửa đổi file /etc/dhcpd.conf. Tập tin này sẽ có những nội dung sau :
  deny client-updates;
  ddns-update-style interim;
  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range dynamic-bootp 192.168.0.190 192.168.0.240;
  option routers 192.168.0.10;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option nis-domain “gocit.vn”;
  option domain-name “gocit.vn”;
  option domain-name-servers 192.168.0.20;
  option netbios-name-servers 192.168.0.100;
  option ntp-servers 192.168.0.25;
  option smtp-server 192.168.0.35;
  default-lease-time 360000;
  max-lease-time 259200;
  }
  # Client-definitions
  host hautp {
  hardware ethernet 00:a0:d9:cb:94:8a;
  fixed-address 192.168.0.18;
  }
  Các dòng trên có ý nghĩa như sau :
  Hai dòng đầu tiên sẽ không cho phép DHCP Server cập nhật động DNS.
  Dòng kế tiếp là đoạn địa chỉ mà bạn cần cung cấp cho hệ thống các máy con của bạn, bao gồm địa chỉ NET IDs và một đoạn địa chỉ. (Như ở trên Server sẽ cấp cho phía máy con một đoạn địa chỉ chạy từ 192.168.0.190 đến 192.168.0.240 )

  Option routers cung cấp cổng gateway mặc định.
  Option subnet-mask Subnet mask mặc định cho phía client.
  Option nis-domain cung cấp tên NIS Domain Server
  Option domain-name cung cấp tên domain mặc định nếu sử dụng FQDN
  Option domain-name-servers cung cấp name-servers cho mạng của bạn.
  Option netbios-name-servers cung cấp địa chỉ mặc định của WINS-server
  Option ntp-servers cung cấp địa chỉ timeserver.
  Option smtp-server cung cấp địa chỉ smtp-server (duy nhất chỉ 1 server)
  Dòng cuối cùng là nếu bạn dự định cấp một địa chỉ cố định cho một máy nào đó thì bạn phải khai báo địa chỉ MAC của máy đó và IP tương ứng
  Và trước khi khởi động DHCP Server lên thì bạn phải tạo một tập tin cuối cùng dùng để xem xét việc cấp phát các địa chỉ IP cho phía client:
  touch /etc/dhcpd.lease
  Để bật tắt dịch vụ DHCP thì bạn chỉ chạy hai script tương ứng như sau:
  /etc/init.d/dhcpd start
  /etc/init.d/dhcpd stop
  Chúc các bạn thành công nhé
   

Chia sẻ trang này