Cấu hình MRTG trên Centos

Thảo luận trong 'Góc Redhat - Centos' bắt đầu bởi hautp, Thg 12 25, 2012.

 1. hautp

  hautp Well-Known Member

  GIT – MTRG là phần mềm quản lý băng thông mạng cũng như các tài nguyên hệ thống (Cpu, memory, hdd… ) trên các thiết bị từ xa dựa trên nền giao thức SNMP.
  Sau đây là hướng dẫn cấu hỉnh MRTG trên Centos :
  Bước 1: tiến hành quá trình cài đặt mrtg và net-snmp .
  yum -y install mrtg net-snmp-utils net-snmp
  Bước 2: tiến hành quá trình cấu hình cho snmpd . Tìm files config /etc/snmp/snmpd.conf
  Tìm :
  com2sec notConfigUser default public

  Đổi thành :
  #com2sec notConfigUser default public
  Tìm :
  group notConfigGroup v1 notConfigUser
  group notConfigGroup v2c notConfigUser
  Đổi thành :
  #group notConfigGroup v1 notConfigUser
  #group notConfigGroup v2c notConfigUser
  Tìm
  view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
  view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1
  Đổi thành :
  #view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
  #view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1
  Tìm :
  access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none
  Đổi thành :
  #access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none
  Tìm :
  #com2sec local localhost COMMUNITY
  #com2sec mynetwork NETWORK/24 COMMUNITY
  Đổi thành :
  com2sec local localhost public
  com2sec mynetwork 192.168.1.0/24 public
  Tìm :
  #group MyRWGroup any local
  #group MyROGroup any mynetwork
  Đổi thành :
  group MyRWGroup any local
  group MyROGroup any mynetwork
  Tìm :
  # view all included .1 80
  Đổi thành:
  view all included .1 80
  Tìm:
  #access MyROGroup “” any noauth 0 all none none
  #access MyRWGroup “” any noauth 0 all all all
  Đổi thành:
  access MyROGroup “” any noauth 0 all none none
  access MyRWGroup “” any noauth 0 all all all
  Tìm :
  syslocation Unknow (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
  syscontact Root (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)
  Đổi thành:
  syslocation HCMC
  syscontact admin
  Bước 3 : bật dịch vụ snmpd và kiểm tra
  chkconfig snmpd on
  service snmpd start
  Dùng command :
  snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex
  Nếu hiện ra thông báo như sau thì dịch vụ snmp đã ok .
  IP-MIB::ipAdEntIfIndex.192.168.1.100 = INTEGER: 2
  IP-MIB::ipAdEntIfIndex.127.0.0.1 = INTEGER: 1
  Bước 4 : cấu hình MRTG
  • Tạo WorkDir cho files cfg :

  cfgmaker –global ‘WorkDir: /var/www/mrtg’ –output /etc/mrtg/mrtg.cfg
  [email protected]
  • Tạo chỉ mục :
  indexmaker –output=/var/www/mrtg/index.html /etc/mrtg/mrtg.cfg
  • Chạy cập nhật và tạo graph cho MRTG lần đầu :
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg –logging /var/log/mrtg.log
  Bước 5 : tạo cron để cho MRTG được cập nhật thường xuyên :
  Gõ command tạo crontab
  crontab –e
  Thêm vào nội dung cho phép MRTG cập nhật định kỳ 5 phút một lần :
  */5 * * * * env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg –logging /var/log/mrtg.log
  Bước 6: bật dịch vụ httpd và cho phép từ bên ngoài truy cập vào để quản lý băng thông:
  Chỉnh sửa files /etc/httpd/conf.d/mrtg.conf thành:

  Alias /mrtg /var/www/mrtg
  Order deny,allow
  Allow from all
  # Allow from .example.com
  Bật và khởi động dịch vụ :
  chkconfig httpd on
  services httpd start
  Bước 7: Truy cập vào MRTG kiểm tra hoạt động
   

Chia sẻ trang này