Cài đặt Xen trên Centos

Thảo luận trong 'Góc Redhat - Centos' bắt đầu bởi hautp, Thg 1 7, 2013.

 1. hautp

  hautp Well-Known Member

  GIT – Góc IT hướng dẫn các bạn cách Cài đặt Xen và tạo ra Domain 0. Tài liệu này giúp các bạn tạo ra môi trường ảo hóa Xen trên hệ điều hành Centos. Dưới đây là các bước cài đặt.
  1. Add một module cho Xen
  [root@gocit ~]# vi /etc/modprobe.conf
  alias eth0 pcnet32
  alias eth1 pcnet32
  alias scsi_hostadapter mptbase
  alias scsi_hostadapter1 mptspi
  alias scsi_hostadapter2 ata_piix
  alias snd-card-0 snd-ens1371
  options snd-card-0 index=0
  options snd-ens1371 index=0
  remove snd-ens1371 { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || : ; }; /sbin/modprobe -r –ignore-remove snd-ens1371
  # add thêm module cho Xen
  alias scsi_hostadapter xenblk
  2. Cài đặt Xen
  [[email protected] ~]#yum -y install xen kernel-xen
  3. Cấu hình kernel của Xen
  [[email protected] ~]# vi /etc/grub.conf
  # grub.conf generated by anaconda
  #
  # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
  # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
  # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
  # root (hd0,0)
  # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
  # initrd /initrd-version.img
  #boot=/dev/sda1
  # Chọn kernel xen để boot

  default=0
  timeout=5
  splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
  hiddenmenu
  title CentOS (2.6.18-308.4.1.el5xen)
  root (hd0,0)
  #add memory 512M cho kernel Xen

  kernel /xen.gz-2.6.18-308.4.1.el5 dom0_mem=512M
  module /vmlinuz-2.6.18-308.4.1.el5xen ro root=LABEL=/
  module /initrd-2.6.18-308.4.1.el5xen.img
  title CentOS (2.6.18-308.4.1.el5)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.18-308.4.1.el5 ro root=LABEL=/
  initrd /initrd-2.6.18-308.4.1.el5.img
  title CentOS (2.6.18-308.el5)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.18-308.el5 ro root=LABEL=/
  initrd /initrd-2.6.18-308.el5.img
  4. Start Xen cùng hệ điều hành

  [[email protected]~]# chkconfig xend on
  [[email protected] ~]# chkconfig xendomains on
  5. Reboot để vào kernel Xen
  [[email protected] ~]# reboot
  6. Hiện thị trạnh thái Domain 0
  [[email protected] ~]# xm list
  Name ID Mem(MiB) VCPUs State Time(s)
  Domain-0 0 512 1 r—– 605.3
   

Chia sẻ trang này