Cài đặt Exchange 2013 Preview trên Windows Server 2012

Thảo luận trong 'Góc Windows' bắt đầu bởi admin, Thg 4 5, 2013.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Cài đặt Exchange 2013 Preview trên Windows Server 2012

  Microsoft vừa phát hành các phiên bản phần mềm 2013 trong đó bao gồm cả bộ phần mềm Microsoft Exchange. Một vài tiện ích mới được tích hợp trong bộ sản phẩm. Ngoài ra, chúng ta cũng chỉ còn 2 core server role chính là Client Access Server và Mailbox Server. Với kiến trúc mới này, chúng ta có một vài thay đổi trong việc triển khai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sơ lược qua việc cài đặt Exchange Server 2013 Preview trên Windows Server 2012. Bài lab sẽ trông như thế này:

  [​IMG]

  Active Directory Requirements & Prerequisites

  Schema Master vẫn có thể chạy Windows Server 2003 nhưng global catalog server cần chạy 2008 hoặc cao hơn. Tương tự trước đây, forest / domain functional level nên chạy ở 2003 hoặc cao hơn. Và dĩ nhiên, nếu được cài đặt mới, AD schema sẽ cần được mở rộng. Và một vấn đề bắt buộc là cài đặt RSAT – ADDS bằng cách chạy câu lệnh: Install-WindowsFearture RSAT-ADDS

  Server Prerequisites

  Có hai yêu cầu chính là Windows Management Framework 3.0 (bao gồm PowerShell v3) và .NET Framework 4.5. Cả hai phần mềm này đã được cài đặt sẵn trên Windows Server 2012.
  Chúng ta sẽ cài đặt từ PowerShell. Việc cài đặt tương tự cho cả CAS và Mailbox roles:
  Mã:
  Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation


  [​IMG]

  Unified Communications Managed API 4.0 (Preview) Runtime

  Sau khi bạn đã cài đặt Desktop Experience ở phần trước và reboot máy chủ,bạn cần cài đặt UnifiedCommunications Managed API 4.0 runtime. Bạn cần chắc chắn rằng phảicài đặt trên cả CAS và Mailbox servers. Để thực hiện, chúng ta sẽ vào remove/uninstall và chọn Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) - 11.0.50531.

  [​IMG]

  Office 2010 FilterFilter Pack

  Cần bảo đảm rằng bạn đã cài đặt Office 2010 Filter Pack và Office 2010 Filter Pack SP1 trên mailbox server

  1. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  2. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

  Giao diện cài đặt - Mailbox Server Role

  Chạy file cài đặt setup.exe để kiểm tra các bản cập nhật

  [​IMG]

  Sau khi kiểm tra các bản vá, việc cài đặt sẽ được tiến hành. Nếu bạn đã từng cài đặt Exchange 2010 thì với phiên bản này cũng tương tự.

  [​IMG]

  Chấp nhận các điều khoản và chọn Next

  [​IMG]

  [​IMG]

  Quá trình kiểm tra các yêu cầu sẽ được thực hiện. Nếu có bất kỳ lỗi nào được tìm thấy chúng ta sẽ nhận được thông báo.

  [​IMG]

  Chọn Server role và click Next

  [​IMG]

  Chọn đường dẫn cài đặt

  [​IMG]

  Điền thông tin cho doanh nghiệp

  [​IMG]

  Malware Scanning, đây là một phần mới trong phiên bản 2013.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Một vài kiểm tra cuối cùng sẽ được thực hiện.

  [​IMG]

  Việc hoàn thành các bước kế tiếp nhanh hay chậm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên trên máy chủ.

  [​IMG]
   
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Windows Firewall Configuration - CAS Server
  Trước khi cài đặt CAS, bạn cần thay đổi thiết Windows Firewall để cho phép Exchange truy cập đến registry của Client Access server. Khi chia các servers role như thế này (CAS và Mailbox trên từng server riêng) bạn sẽ cần bảo đảm rằng Windows Firewall trên CAS cho phép TCP port 139 inbound. Trên CAS thực hiện các bước sau:

  1. Open Control Panel\Windows Firewall
  2. Click Advanced Settings
  3. Click Inbound Rules
  4. Click New Rule…
  5. Select Port and then Next
  6. Select TCP and in Specify local ports, type 139. Click Next
  7. Select Allow this connection and click Next
  8. Click Next again to accept the default selections

  [​IMG]

  [h=3]Command Line Install - CAS Server Role[/h]Câu lệnh cài đặt CAS có một vài thay đổi nhỏ. Chúng ta đã cài đặt Mailbox server role bằng giao diện đồ họa, do đó chúng ta sẽ cài đặt CAS sử dụng command line. Để thực hiện, chạy câu lệnh sau:

  Setup.exe /mode:Install /role:ClientAccess /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
  [​IMG]

  Không như các phiên bản trước, setup.com không được sử dụng mà chúng ta sẽ sử dụng setup.exe để thực hiện quá trình cài đặt từ command line. Để tìm hiểu chi tiết, chúng ta có thể tham khải tại đây Install Exchange 2013 in Unattended Mode.

  [​IMG]

  [h=3]Post Installation[/h]Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể quản lý Exchange 2013 bằng shell hoặc bằng Exchange Administration Center (EAC), nó là một dang web dựa trên công cụ quản lý. EMC không còn là thành phần trong của sản phẩm Exchange 2013. Để truy cập EAC, truy cập địa chỉ http://cas_server_name/ecp
  [​IMG]

  [​IMG]

  [h=3]Accessing a Mailbox from Outlook Web App[/h]Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, bạn sẽ có thể truy cập OWA và gửi thử cho mình một email để chắc rằng Exchange Server 2013 thì đã hoạt động. Truy cập địa chỉ http://cas_server_name/owa
  [​IMG]

  [​IMG]
   
 3. hautp

  hautp Well-Known Member

 4. hautp

  hautp Well-Known Member

  Installing Exchange Server 2013


  In this free lesson from our Exchange Server 2013 Training, Microsoft Exchange MVP and TrainSignal Instructor J. Peter Bruzzese shows how to install Exchange Server 2013.
   

Chia sẻ trang này